Tổng hợp 1 số tài liệu thi cao học tiếng Anh

Go down

Tổng hợp 1 số tài liệu thi cao học tiếng Anh

Bài gửi by khanhpt on Wed Apr 28, 2010 11:54 pm

1.Đề thi tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học: mediafire.com ?zgmymzzozdd
pass: www.hoahoctro.com

2. 80 VCD hoc tiếng anh:
Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).

Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD

Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD

Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Link mediafire bổ sung cho anh em đây:Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD):

Download-Tải về:
Trích:CD 1
mediafire.com ?3dlygkd1dtg
mediafire.com ?1de9dfdkycm
mediafire.com ?3idmf9ddcn3

CD 2
mediafire.com ?exy1zdg9mgd
mediafire.com ?f5gmgcghwti
mediafire.com ?gqi2hdydyvz

CD 3
mediafire.com ?mcvmdw93d1t
mediafire.com ?2ilxggygguo
mediafire.com ?cjmm11ddw3k

CD 4
mediafire.com ?ta9jwcmlsem
mediafire.com ?mymjvyd1wzm
mediafire.com ?dhwgldltgc9

CD 5
mediafire.com ?bxbkmyddi2l
mediafire.com ?xbixmdimggl

CD 6
mediafire.com ?lml9xsiim9l
mediafire.com ?2gwptgyjngw

CD 7
mediafire.com ?dxdzal3wmfy
mediafire.com ?z1m3y2wer2z
mediafire.com ?zg3xtghc11u

CD 8
mediafire.com ?ihimjhlmm2y
mediafire.com ?eddd3cs1rmc
mediafire.com ?c2gywmtgmgt

CD 9
mediafire.com ?1w2gjfuycyd
mediafire.com ?lgnzqjchy2m
mediafire.com ?pmnjgrixbuc

CD 10
mediafire.com ?tctffnycwlz
mediafire.com ?gorv2c9bhcn

CD 11
mediafire.com ?2tm91diywxy
mediafire.com ?jgdumhd2tmr
mediafire.com ?wlwmcnmdjmy

CD 12
mediafire.com ?rzdc4cfwoh9
mediafire.com ?g3xy5xt9el9
mediafire.com ?wnvwfs3ldgc

CD 13
mediafire.com ?whncwdsdzcu
mediafire.com ?vzgcd9mxzl3
mediafire.com ?mdldwwt19yc

CD 14
mediafire.com ?heygjx9ldmy
mediafire.com ?jgry9vmmkdy
mediafire.com ?cd2ldlctzz1

CD 15
mediafire.com ?gwaav3dcbdg
mediafire.com ?nzezlmedy1y

CD 16
mediafire.com ?cmuhfcr1ceg
mediafire.com ?d3gcgchddcz
mediafire.com ?dz9d3dslccm

CD 17
mediafire.com ?rwiszn3krdt
mediafire.com ?gmycgtrjrmj
mediafire.com ?m9c9ldyscmr

CD 18
mediafire.com ?dbxw2th2h1l
mediafire.com ?w2lgectyxyt
mediafire.com ?mg1dfvu4y5c

CD 22
mediafire.com ?cz1dczd3s32
mediafire.com ?wsi1blbt2lz
mediafire.com ?nnuy2imeye1

CD 23
mediafire.com ?rgigf2gngde
mediafire.com ?rhrwygb2eig
mediafire.com ?w1vg5t91232

CD 24
mediafire.com ?ndndzjgjxdc
mediafire.com ?dz3zuswxjjc
mediafire.com ?wgzlueghhe3

CD 25
mediafire.com ?wdwmzwzwjlk
mediafire.com ?wijzsdddydn
mediafire.com ?lnidz9nt313

CD 26
mediafire.com ?pdowz3yt1wr
mediafire.com ?3z3gyszzd2d
mediafire.com ?fjtoqwtcmcn

CD 27
mediafire.com ?1jbyds2eyrg
mediafire.com ?xh5yf1rcccd
mediafire.com ?zwiuh31gguc

CD 28
mediafire.com ?hcwmdvzxqll
mediafire.com ?dczgywzzvlw

CD 29
mediafire.com ?wszzzmdmdz1
mediafire.com ?9lyw5ghsybw
mediafire.com ?cyi1w1hzov9

CD 30
mediafire.com ?botdggtg4i1
mediafire.com ?izujyybhogePhần II :
ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS


CD 1
mediafire.com ?msyzwkdknlu
mediafire.com ?gc2zynz9umz
mediafire.com ?i9fyykuyyys

CD 2
mediafire.com ?jjdhg2xtimf
mediafire.com ?ygyejjoezyj
mediafire.com ?mzdvu9zxlnw

CD 3
mediafire.com ?uji2dqjhd49
mediafire.com ?whxdgzgeeug

CD 4
mediafire.com ?g99rc9gdcfw
mediafire.com ?yz3dt2ndg5g
mediafire.com ?qtg9l3jcd31

CD 5
mediafire.com ?ejl9c92ggd5
mediafire.com ?jykybjccesc
mediafire.com ?w1dhz41zlmj

CD 6
mediafire.com ?c3sxys9zidc
mediafire.com ?yqnn4n4l6wd
mediafire.com ?wgwso1hacwc

CD 7
mediafire.com ?91zwc9v1guc
mediafire.com ?gzzcm3rgkyz
mediafire.com ?wcdndsz2ud3

CD 8
mediafire.com ?efddhe3gycr
mediafire.com ?9wyyiyutwsm
mediafire.com ?tlzync2yyl9

CD 9
mediafire.com ?d1snzdl1qdz
mediafire.com ?y3egyg99n1m
mediafire.com ?ig9r3wrfcfd

CD 10
mediafire.com ?muedeetlm2d
mediafire.com ?yz2xmhtye9t
mediafire.com ?vflkhhzmje2

CD11:
mediafire.com ?1ctglyydwrn
mediafire.com ?y1ejlyixo11
mediafire.com ?m3ccsgc1ddm

CD12:
mediafire.com ?tefmwmgz9wu
mediafire.com ?3gvdlygud99
mediafire.com ?tu5yldyx412

CD13:
mediafire.com ?ynmdsgm2hjz
mediafire.com ?cmyded9cgds
mediafire.com ?bymvy9dg3gt

CD14:
mediafire.com ?zthnnxnznxw
mediafire.com ?cihtswg299d
mediafire.com ?d3r9tnxt3fs

CD15:
mediafire.com ?txdcyhwlx3y
mediafire.com ?2r1wt9wlu3r
mediafire.com ?dl2gcuichgt

CD16:
mediafire.com ?9wcwyxt1ugd
mediafire.com ?byey9i2cgki
mediafire.com ?jmmdf29f23d

CD17:
mediafire.com ?yjdty9hdjyc
mediafire.com ?vyj31chsdmy
mediafire.com ?hmygy2j9dn2

CD18:
mediafire.com ?2dfu2hucxnc
mediafire.com ?s4ctys3xlml

CD19:
mediafire.com ?doicbdetozv
mediafire.com ?l3hylwlcerj
mediafire.com ?nwfmmudy2ed

CD20:
mediafire.com ?2gjdc9d9ltc
mediafire.com ?byjdsh99zd9

cd21:
mediafire.com ?wkdlkdldwij
mediafire.com ?elcym2zd2sm

cd22:
mediafire.com ?memwyyccrl2
mediafire.com ?2lezdmy2rmt
mediafire.com ?1ssjydg9xj2

cd23:
mediafire.com ?mmcmimv9c9f
mediafire.com ?u9gbbb3eo9c
mediafire.com ?ddd5txrggee

cd24:
mediafire.com ?irge2dim3ml
mediafire.com ?vhpjzxyzgyl

cd25:
mediafire.com ?ig1sduy2dve
mediafire.com ?w12xi2xmxim
mediafire.com ?6cmyud1ugwl

cd26:
mediafire.com ?ejhgmjrikdx
mediafire.com ?ccu2ynm2lwl

cd27:
mediafire.com ?wdg1tejyqc2
mediafire.com ?jtgfa9hwzug

cd28:
mediafire.com ?1xuycgmshy9
mediafire.com ?ncdwjyedz3n

cd29:
mediafire.com ?ow5eji3mccz
mediafire.com ?vmmx9yd0ggh

cd30:
mediafire.com ?lgxi9wjqdlf
mediafire.com ?wdyjyxwf1bm
mediafire.com ?dry9msvhwdy

PhầnIII:ENGLISH_FOR_INTERMEDIATE_LEVELS
Download-Tải về:

CD1
mediafire.com ?cgdjg39dzil
mediafire.com ?3g1xssydi2e
mediafire.com ?zlwdi3hic2l
CD2
mediafire.com ?gimwd92cu1d
mediafire.com ?22t2umygjn2
mediafire.com ?mzd2nddgnwj
CD3
mediafire.com ?2m235ydhf2c
mediafire.com ?cyhylyzjk3s
mediafire.com ?d09yymwhyrz
CD4
mediafire.com ?tythj3txgco
mediafire.com ?fgj9z1xmwsj
mediafire.com ?dcd3dm3i1ly
CD5
mediafire.com ?hiindltt9jh
mediafire.com ?f3wc9tyc23d
mediafire.com ?xig36h6m6gj
CD6
mediafire.com ?lq4czgitzjm
mediafire.com ?twqzuydmmgd
mediafire.com ?dmm9mjqyjey
CD7
mediafire.com ?njm91jymcxx
mediafire.com ?yyvwydudjgj
CD8
mediafire.com ?ii2ox1hsbhz
mediafire.com ?c6t1jzgez1t
mediafire.com ?ddnl1jtgmzu
CD9
mediafire.com ?ygyrdmlghjg
mediafire.com ?1yjjlxymyd2
mediafire.com ?2zwiztgj3y9
CD10
mediafire.com ?yy1d3scfuy0
mediafire.com ?ldwcsl3votd
mediafire.com ?ih0hjtd23dg
CD11
mediafire.com ?entszdydg3u
mediafire.com ?lzhidwyg0ma
mediafire.com ?ddlyirh2t2d
CD12
mediafire.com ?zrwncs9dy2j
mediafire.com ?jmlyudwddln
mediafire.com ?yxgtmuhj9us
CD13
mediafire.com ?lmswygydjej
mediafire.com ?zczmzy9ouc3
mediafire.com ?y9dymiygd3y
CD14
mediafire.com ?5srte5edfjt
mediafire.com ?xyiyu9dstlj
mediafire.com ?zhtmgmyjugz
CD15
mediafire.com ?sktetbv3vfm
mediafire.com ?6wbj9y2mgzz
mediafire.com ?cltmzm3imlg
CD16
mediafire.com ?d2dwmnmfdct
mediafire.com ?1g26igggtig
mediafire.com ?lqmwzzfd9dd
CD17
mediafire.com ?4jfxys29m39
mediafire.com ?12mdxnvxdgw
mediafire.com ?yexcnxlidau
CD18
mediafire.com ?nimgigyowuy
mediafire.com ?suyczgmmemj
mediafire.com ?9myyjlz2mii
CD19
mediafire.com ?hyg2ly1ylaj
mediafire.com ?yywhymah2yu
CD20
mediafire.com ?kslr2s92cci
mediafire.com ?93l2jjsmfyx
mediafire.com ?2yctcs9tnme

Pass giải nén: www.updatesofts.com
avatar
khanhpt
Admin

Tổng số bài gửi : 435
Reputation : 0
Join date : 30/09/2009
Age : 34
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên http://lacaionline.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết